Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynweb.uef.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynweb.uef.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 22.10.2018/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 5

22.10.2018

 

Dekaanin ehdotus yliopistonlehtorin, rikosoikeus, tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Yliopistonlehtorin, rikosoikeus, tehtävä on sijoitettu oikeustieteiden laitokselle. Tehtävä on ollut haettavana 24.8.2018 päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat määräaikaan mennessä OTT Tatu Hyttinen, OTT Heikki Kallio ja OTT Mika Sutela.

Tiedekuntaneuvoston 11.06.2018 käsittelemän tehtäväkuvauksen mukaan "yliopistonlehtorin tehtävä on antaa rikosoikeuden perus-, aine- ja syventävää opetusta, harjoittaa alan tutkimusta sekä osallistua tutkimushankkeissa työskentelyyn. Tehtävä on opetuspainotteinen. Rikosoikeuden opetuksen lisäksi tehtävään valittava osallistuu erikseen sovittavalla tavalla oikeudenalarajat ylittävien ongelmakeskeisten opintojaksojen kehittämiseen ja niiden opetukseen. Yliopistonlehtori ohjaa rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen sekä rikosoikeuden pro gradu -tutkielmia oppiaineen yhteisessä graduseminaarissa. Tehtävään valittavan toivotaan myös ohjaavan rikosoikeudellisia väitöskirjoja, kehittävän rikosoikeudellista tutkimusta monitieteisessä yhteistyössä yliopiston sisällä sekä osallistuvan monitieteisten tutkimushankkeiden organisointiin.

Yliopistonlehtorin palvelusuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31§). Tehtävään valittavalta edellytetään rikosoikeuteen painottuvaa tohtorin tutkintoa, monipuolista rikosoikeuden opetuskokemusta ja kokemusta opinnäytetöiden ohjauksesta. Suoritetut pedagogiset opinnot katsotaan ansioksi tehtävää täytettäessä.

 

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa ja kykyä opettaa tarvittaessa englannin kielellä."

 

Oikeustieteiden laitos on esittänyt, että yliopistolehtorin, rikosoikeus, tehtävään otetaan OTT Tatu Hyttinen 1.1.2019 lukien. Laitoksen esitys perusteluineen on liitteenä.

 

OTT Tatu Hyttinen täyttää johtosäännössä mainitut yliopistonlehtorin palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.

 

Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että OTT Tatu Hyttinen otetaan yliopistonlehtorin, rikosoikeus, tehtävään 1.1.2019 lukien.

 

Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta OTT Tatu Hyttisen ottamiseksi yliopistonlehtorin, rikosoikeus, tehtävään 1.1.2019 lukien.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa