DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/TELIMET.HTMLuonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 22.08.2018 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018936-2.HTMLuonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 22.08.2018 / Kokouksen avausKokouksen avaushttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018936-1.HTMLuonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 22.08.2018 / Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille matematiikan yliopistonlehtorin tehtävään otettavasta henkilöstä sekä tehtäväalan ja tehtävämäärityksen täsmentäminen. Tiedekuntaneuvoston kuuleminenDekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille matematiikan yliopistonlehtorin tehtävään otettavasta henkilöstä sekä tehtäväalan ja tehtävämäärityksen täsmentäminen. Tiedekuntaneuvoston kuuleminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018936-3.HTMLuonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 22.08.2018 / Kokouksen päätösKokouksen päätöshttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018936-7.HTMLuonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 22.08.2018 / TiedoksiTiedoksihttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018936-6.HTMLuonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 22.08.2018 / Kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijavalinnan perusteista päättäminen vuodelle 2019Kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijavalinnan perusteista päättäminen vuodelle 2019http://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018936-5.HTMLuonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 22.08.2018 / Opiskelijavalinnan perusteista päättäminen vuodelle 2019Opiskelijavalinnan perusteista päättäminen vuodelle 2019http://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018936-4.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / HLL Tiina Tuonosen suun terveydenhuollon alan väitöskirjan arvosteleminenHLL Tiina Tuonosen suun terveydenhuollon alan väitöskirjan arvosteleminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-24.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Kokouksen päättäminenKokouksen päättäminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-25.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Proviisori Hanna Kauppisen farmasian alan väitöskirjan arvosteleminenProviisori Hanna Kauppisen farmasian alan väitöskirjan arvosteleminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-17.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Laskennallisen fysiologian dosentin arvon myöntäminen FT Jussi KoivumäelleLaskennallisen fysiologian dosentin arvon myöntäminen FT Jussi Koivumäellehttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-16.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopisto-opettajan, parodontologia, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenDekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopisto-opettajan, parodontologia, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-15.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille kliinisen opettajan, simulaatio, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenDekaanin esitys akateemiselle rehtorille kliinisen opettajan, simulaatio, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-14.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopistonlehtorin, farmasia /sosiaalifarmasia, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenDekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopistonlehtorin, farmasia /sosiaalifarmasia, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-13.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Dekaanin esitys professorin tehtävän tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenDekaanin esitys professorin tehtävän tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-12.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Professorin, tehohoito, osa-aikainen (50%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Ari Uusaron kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenProfessorin, tehohoito, osa-aikainen (50%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Ari Uusaron kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-11.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Professorin, gastroenterologinen kirurgia, osa-aikainen (50%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Tuomo Rantasen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenProfessorin, gastroenterologinen kirurgia, osa-aikainen (50%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Tuomo Rantasen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-10.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Professorin, ympäristöepidemiologia ja riskinarviointi, osa-aikainen tehtävä: tehtäväntäyttöseloste FT, dosentti Timo Lankin kutsumiseksi tehtävään viiden vuoden määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenProfessorin, ympäristöepidemiologia ja riskinarviointi, osa-aikainen tehtävä: tehtäväntäyttöseloste FT, dosentti Timo Lankin kutsumiseksi tehtävään viiden vuoden määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-9.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Professorin, fysiatria, osa-aikainen (10%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Olavi Airaksisen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenProfessorin, fysiatria, osa-aikainen (10%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Olavi Airaksisen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-8.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille neurologian professorin tehtävän (31298 UEF) määräaikaisesta hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenEsityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille neurologian professorin tehtävän (31298 UEF) määräaikaisesta hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-7.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille biofarmasian professorin tehtävän osa-aikaisesta (30%), määräaikaisesta hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenEsityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille biofarmasian professorin tehtävän osa-aikaisesta (30%), määräaikaisesta hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-6.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / LL Simo Miettisen ortopedian alan väitöskirjan arvosteleminenLL Simo Miettisen ortopedian alan väitöskirjan arvosteleminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-18.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / LL Jussi Nurron molekulaarisen lääketieteen alan väitöskirjan arvosteleminenLL Jussi Nurron molekulaarisen lääketieteen alan väitöskirjan arvosteleminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-19.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Avoimen yliopisto-opetuksen opetussuunnitelman (farmasian yksittäiset opintojaksot) hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019Avoimen yliopisto-opetuksen opetussuunnitelman (farmasian yksittäiset opintojaksot) hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019http://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-20.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Uuden opintojakson perustaminen farmaseuttien/proviisorien koulutusohjelmien lv 2018-2019 opetussuunnitelmiinUuden opintojakson perustaminen farmaseuttien/proviisorien koulutusohjelmien lv 2018-2019 opetussuunnitelmiinhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-21.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Erikoisalakohtaisen poikkeuksen myöntäminen yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta fysiatrian erikoislääkärikoulutuksessaErikoisalakohtaisen poikkeuksen myöntäminen yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta fysiatrian erikoislääkärikoulutuksessahttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-22.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Erikoisalakohtaisen poikkeuksen myöntäminen yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutuksessaErikoisalakohtaisen poikkeuksen myöntäminen yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutuksessahttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-23.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, dosentti, erikoislääkäri Leea Keski-Nisulan ottamisesta professorin, synnytys- ja naistentautioppi, tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenDekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, dosentti, erikoislääkäri Leea Keski-Nisulan ottamisesta professorin, synnytys- ja naistentautioppi, tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminenhttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-4.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Johdon katselmusJohdon katselmushttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-3.HTMTerveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 20.06.2018 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialistaKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialistahttp://dynweb.uef.fi:80/kokous/2018889-2.HTM