Toimielimet | Savonlinnan normaalikoulun johtokunta | Avaa haku

Savonlinnan normaalikoulun johtokunta
Pöytäkirja 29.11.2016 klo 16:00 - 17:50 / Tarkastettu


 
 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Ilmoitusasiat
  3 Lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen
  4 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
  5 Savonlinnan normaalikoulun tasa-arvosuunnitelma
  6 Savonlinnan normaalikoulun kriisitoimintasuunnitelma
  7 Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön tarkistukset
  8 Johtavan rehtorin tilannekatsaus opettajankoulutuksen ajankohtaisiin asioihin ja normaalikoulun tilanteeseen liittyen
  9 Muut asiat
  10 Kokouksen päättäminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Otranen-Silvenoinen, Anne  kaupungin koulutoimi, puheenjohtaja
  Hirsto, Laura  Skope, jäsen
  Pöllänen, Sinikka  Skope, jäsen
  Pakarinen, Tuija  Snor, varajäsen
  Koivuniemi-Luoma-aho, Sirpa  Snor, varajäsen
  Kerman, Juhani  huoltaja, jäsen
  Mäki, Jarno  opiskelija, jäsen
  Ripatti, Mikko  valmistelija, sihteeri
 


©