Toimielimet | Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Avaa haku

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 14.08.2017 klo 13:00 - 14:05 / Tarkastettu


 
 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen avaus
  2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3 HTM Aleksi Heinilän ympäristöoikeuden alaan kuuluvan väitöskirjan "Oikeus rakentaa. Tutkimus suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöksenteosta maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmässä" hyväksyminen ja arvosteleminen
  4 VTM Maria Ohisalon sosiologian alaan kuuluvan väitöskirjan "Murusia hyvinvointivaltion pohjalla. Leipäjonot, koettu hyvinvointi ja huono-osaisuus" hyväksyminen ja arvosteleminen
  5 YTM Alisa Puustisen sosiaalihallintotieteen alaan kuuluvan väitöskirjan "Voiko verkostoa johtaa? Tapaustutkimus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen hallinnan yhteenkietoutuneesta luonteesta" hyväksyminen ja arvosteleminen
  6 Junsu Parkin, M.Sc in Business Administration, palvelujohtamisen alaan kuuluvan väitöskirjan "A Unified Approach to the Understanding of Decision Under Risk. Implications for Diversity Management" hyväksyminen ja arvosteleminen
  7 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan perustutkintoihin johtavien valintojen (ml. kansainväliset maisteriohjelmat) valintaperusteiden hyväksyminen vuodeksi 2018
  8 Varadekaanin valinta syyslukukaudelle 2017 sekä varadekaanin ja laitosjohtajien valinta toimikaudelle 2018-2021
  9 Dosentin arvon myöntäminen YTT Mikko Jakoselle
  10 Dosentin arvon myöntäminen YTT Kirsimarja Raitasalolle
  11 Muutos kauppatieteiden laitoksen opetussuunnitelmaan 2014-2016
  12 Dekaanin ehdotus rehtorille PhD Andreas Fürstin ottamisesta professorin, kansainvälinen myynti (44 %) tehtävään
  13 Dosentin arvon myöntäminen FT Pradipta Halderille
  14 Dosentin arvon myöntäminen Dr.rer.pol. Kaisa Matschossille
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Rissanen Sari puheenjohtaja
  Saranto Kaija  professori, jäsen
  Kortelainen Jarmo professori, jäsen
  Lehtimäki Hanna  professori, jäsen
  Savolainen Taina  professori, varajäsen
  Vornanen Riitta  professori, varajäsen
  Kolehmainen Antti  professori, jäsen
  Björn Ismo henkilöstö, jäsen
  Kervinen Lea  henkilöstö, varajäsen
  Laulainen Sanna henkilöstö, jäsen
  Kantanen Helena  henkilöstö, jäsen
  Puhakka Antero henkilöstö, varajäsen
  Isoranta Toivo  opiskelija, varajäsen
  Hurskainen Ulla  joht.hall.päällikkö, sihteeri
  Honkanen Annikki  koulutuspäällikkö, valmistelija
  Paronen Minna  amanuenssi, valmistelija
  Korhonen Anne  opintokoordinaattori
 


©