Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 22.08.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 22.08.2017 Pykälä 13


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 13

22.08.2017

 

Tiedoksi

 

Tiedekunnan tutkintotilasto 31.7.2017 (liite).

 

Tiedekunnan väitöstilannetaulukko 11.8.2017 (keskeneräiset ja edellisen tiedekuntaneuvoston kokouksen jälkeen valmistuneet, liite).

 

Dekaani tai varadekaani on edellisen tiedekuntaneuvoston kokouksen 15.6.2017 jälkeen hyväksynyt seuraavat väitöskirjat (vastaväittäjien ja, mikäli arvosanaesitys on ollut kiittäen hyväksytty, esitarkastajien lausunnot esityslistan liitteenä):

 

  • Gebejes Ana, tietojenkäsittelytiede, 4.7.2017, hyväksytty

  • Korrensalo Aino, metsätiede, 27.6.2017, kiittäen hyväksytty

  • Mandima Jimmiel, biologia, 9.8.2017, hyväksytty

  • Nissinen Ville, kemia, 31.7.2017, hyväksytty

  • Räsänen Janne, ympäristötiede, 27.6.2017, hyväksytty

  • Silvennoinen Harri, metsätiede, 21.6.2017, hyväksytty

  • Tuyakova Feruza, fysiikka, 21.6.2017, hyväksytty

  • Venäläinen Mikko, sovellettu fysiikka, 30.6.2017, kiittäen hyväksytty

 

Dosentin arvoa tiedekunnasta on hakenut:

 

  • Professori Shigeki Nakauchi, Department of Information Technology, Toyohashi University of Technology, tietojenkäsittelytieteen laitokselle alana Värinäkötiede ja -teknologia (Color Vision Science and Technology)

 

Akateemisen rehtorin päätös 1.8.2017 pro gradu -tutkielma/syventävien opintojen opinnäytetyöprosessista (liite).

 

Akateemisen rehtorin päätös 1.8.2017 koulusivistyskielen määrittelemisestä ja tutkinnon kielitaitovaatimuksista (liite).

 

Esitys: Merkitään tiedoksi.

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 22.08.2017 | Avaa haku
©