Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 22.08.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 22.08.2017 Pykälä 3


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 3

22.08.2017

 

Professorin, lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka, osa-aikaisen (60%) tehtävän (UEF 30516) tehtäväntäyttöseloste ja dekaanin ehdotus FT, dosentti Juha Töyräksen kutsumiseksi tehtävään. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

 

Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sovelletun fysiikan laitokselle sijoitettua lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan professorin tehtävää on hoitanut kutsuttuna FT, dosentti Juha Töyräs 15.2.2010 lähtien. Töyräksen nykyinen osa-aikainen (60 %) professuurin palvelussuhde päättyy 31.12.2017.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 30 §:n mukaisena tiedekunnan tehtäväntäyttötoimikuntana toimiva Tenure Track -toimikunta on kokouksessaan 10.8.2017 todennut professuurin jatkon oleellisen tärkeäksi laitoksen ja tutkimusalan toimintojen kannalta ja puoltanut FT, dosentti Juha Töyräksen kutsumista po. professuuriin 1.1.2018 alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Töyräksen cv ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelusuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani päättää vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Dekaani tekee ehdotuksen rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan professorin osa-aikaisen (60 %) tehtävän tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämäärityksen sekä esityksen tehtävään kutsuttavasta. Tehtävään kutsuttavalta ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Luonnos tehtäväntäyttöselosteesta on liitteenä.

 

Kutsuttava on hyväksynyt tehtäväntäyttöselosteen ja tehtävämäärityksen.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan professorin osa-aikaisen (60 %) tehtävän (UEF 30516) tehtäväntäyttöselosteen sekä dekaanin ehdotuksen tehtävään kutsuttavasta.

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 22.08.2017 | Avaa haku
©