Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 22.08.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 22.08.2017 Pykälä 4


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 4

22.08.2017

 

Tiedekunnassa täytettäviksi tulevien Tenure Track -tehtävien tehtäväalat ja tehtävämääritykset. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

 

Tiedekunnan Tenure Track -toimikunta on käsitellyt tässä kohdassa 1) ja 2) listattujen tehtävien tehtäväalat ja tehtävämääritykset 10.8.2017.

 

1) Suomen Akatemia on myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle rahoitusta vuosille 2017-2021 yliopiston profiloitumistoimien tukemiseen, ns. PROFI3-rahoitus. Itä-Suomen yliopisto on hakemuksessaan esittänyt seuraavat profiloitumistoimet: Ageing, lifetyles and health sekä Environmental change and sufficiency of natural resources. Rehtori on päättänyt, että SA PROFI3- ja PROFI1 -rahoituksilla sekä yliopiston strategisella rahoituksella rahoitetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa neljä Tenure Track tehtävää:

 

Yliopistotutkija/apulaisprofessori (Tenure Track), kasvien ekofysiologia/Plant Ecophysiology. Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Kuopion kampus

 

The position is research-oriented, and the specific duties associated with the position are research and teaching addressing topics concentrated on plant emitted biogenic volatile organic compounds (BVOC) emissions and related atmospheric processes. A successful candidate should have an expertise in plant ecophysiology, especially in plant emitted BVOC emissions and their linkage to environmental stress. In addition, understanding on the atmospheric oxidation processes of the BVOCs is beneficial. The research is implemented in a multidisciplinary research environment in the Environmental Ecology group http://www.uef.fi/en/web/eeg in a close collaboration with the aerosol physicists http://www.uef.fi/en/web/sovfys/aerosolphysics and biogeochemists http://www.uef.fi/en/web/bgc at UEF.

 

Yliopistotutkija/apulaisprofessori (Tenure Track), ympäristömuutoksen data-analyysi ja epävarmuuksien mallinnus/Big Data and Modelling of Uncertainties in Environmental Change. Sovelletun fysiikan laitos, Kuopion kampus

 

The position is research-oriented, and the specific duties associated with the position are research and teaching addressing advanced data analysis and computational inverse problems methods in uncertainty quantification of sustainability of natural resources, in particular, related to atmospheric and ecosystem processes. A successful candidate should have a strong background in applying computational methods to physical phenomena. In addition, knowledge on transport phenomena and/or atmospheric aerosol processes is an advantage.The research is implemented in the Computational Physics and Inverse Problems group (http://venda.uef.fi/inverse/) in a close collaboration with the Aerosol Physics group (https://www.uef.fi/fi/web/aerosol).

 

 

Yliopistotutkija/apulaisprofessori (Tenure Track), metsä- ja suoekosysteemien prosessipohjainen mallintaminen/Process-based Modelling of Terrestrial Ecosystem Functioning. Metsätieteiden osasto, Joensuun kampus

 

The specific duties associated with the position are research and teaching addressing process-based (eco-physiological) modelling of terrestrial ecosystem functioning, with the main emphasis on boreal forests and peatlands. Modelling will address their multifunctional role in the forest-based bioeconomy in providing different ecosystem services and in climate change mitigation. A successful candidate will have a full understanding of the structure and functioning of terrestrial ecosystems in interaction with management and climatic and edaphic factors, which affect carbon, nutrient and hydrological cycles. A successful candidate will have full understanding of process-based modelling of terrestrial ecosystems and computer science, and good programming skills. The research is implemented in a close collaboration especially with the research groups dealing with modelling of terrestrial ecosystem functioning and management in the research area "Forests, Global Change and Bioeconomy". The research is also supported by research collaboration with the research groups in the research areas of "Sustainable Governance of Natural Resources" and "Aerosols, Climate Change and Human Health".

 

 

Yliopistotutkija/apulaisprofessori (Tenure Track), metsäbiotalouden digitalisaatio ja tietojohtaminen/Digitalization and Knowledge Leadership in Forest-based Bioeconomy. Metsätieteiden osasto, Joensuun kampus

 

The specific duties associated with the position are research and teaching addressing digitalization and knowledge leadership in the forest-based bioeconomy. A successful candidate will have understanding of both resource-efficient management of large digitalized information flows in the forest-based bioeconomy, knowledge leadership and determining the value of information over the whole value chain from forest to the delivery of end products or services to the customer and society as a whole. The research is implemented in a close collaboration especially with the research groups in the research area "Forests, Global Change and Bioeconomy". The research is also supported by research collaboration with the research groups in the research areas of "Sustainable Governance of Natural Resources" and "Aerosols, Climate Change and Human Health".

 

2) Osana tiedekunnan strategista henkilöstösuunnittelua on valmisteltu tiedekunnan yhteisiä tehtäviä tiedekunnan strategisiin tutkimusalueisiin ja yksiköiden fokusalueisiin liittyen. Polttoprosessien päästökemian Tenure Track -tehtävä sijoittuu luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan kahdelle laitokselle, Ympäristö- ja biotieteiden laitos (Kuopion kampus) ja kemian laitos (Joensuun kampus).

 

Apulaisprofessori (Tenure Track), polttoprosessien päästökemia.

Ympäristö- ja biotieteiden laitos (Kuopion kampus) ja kemian laitos (Joensuun kampus)

 

Apulaisprofessorin tehtävä on tutkimuspainotteinen ja sen yleisenä tutkimusalana on palamisprosessien päästöjen hallinta. Apulaisprofessuurin tutkimuskohteena ovat polttoprosesseissa muodostuvat päästöt ja niiden vähennystekniikoiden kehittäminen, erityisesti pienpolton ja liikenteen päästöjen tutkimus sekä niiden eliminointiin liittyvät materiaali- ja katalyyttiteknologiat. Kuopion kampuksella tutkimuksen painopiste on päästöjen käyttäytymisen ymmärtämisessä, Joensuussa tehtävä tutkimus keskittyy päästöjen eliminointiin tähtäävien puhdistuskatalyyttien kehittämiseen. Tehtävä yhdistää tutkimusalansa osaamista ja lisää yhteistyötä kampusten välillä.Tehtävä liittyy yliopiston strategiseen tutkimusalueeseen, Aerosolit, ilmastonmuutos ja ihmisen terveys.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee täytettäviksi tulevien Tenure Track -tehtävien tehtävänalat ja -määritykset.

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 22.08.2017 | Avaa haku
©