Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 22.08.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 22.08.2017 Pykälä 5


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 5

22.08.2017

 

Dekaanin ehdotus yliopisto-opettajan, orgaaninen kemia, tehtävään (UEF 32345) otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Yliopisto-opettajan, orgaaninen kemia, tehtävä on sijoitettu kemian laitokselle, Joensuun kampukselle. Tehtävään hakivat määräaikaan 31.5.2017 mennessä FT Jaana Pakarinen ja FT Tarja Parkkinen.

 

Liitteenä hakuilmoitus, yhteenveto hakijoiden ansioista sekä kemian laitoksen johtajan, professori Mika Suvannon lausunto. Lausunnossa esitetään, että tehtävään otetaan FT Tarja Parkkinen.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä opetustaito.

 

Molemmilla hakijoilla on tehtävään soveltuva tohtorin tutkinto.

 

FT Tarja Parkkisella on käytännössä saavutettu hyvä käytännöllinen perehtyneisyys po. yliopisto-opettajan tehtäväalaan.

 

Dekaani on päättänyt 11.8.2017 vapauttaa tehtävään esitetyn FT Tarja Parkkisen opetusnäytteen antamisesta sillä perusteella, että hänellä on pitkä yliopistollinen opetuskokemus.

 

FT Tarja Parkkinen täyttää johtosäännön mukaiset kelpoisuusvaatimukset sekä valtioneuvoston asetuksessa 770/2009 1 §:ssä säädetyn yliopiston henkilöstön kielitaitovaatimukset.

 

Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että tehtävään otetaan 1.9.2017 alkaen FT Tarja Parkkinen.

 

Esitys: Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FT Tarja Parkkisen ottamisesta yliopisto-opettajan, orgaaninen kemia, tehtävään 1.9.2017 lukien.

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 22.08.2017 | Avaa haku
©