Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 22.08.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 22.08.2017 Pykälä 6


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 6

22.08.2017

 

Dosentin arvon myöntäminen Dr. Charles Camardalle alana Kehittynyt opetusteknologia (Advanced educational technologies)

 

Dr. Charles Camarda on hakenut dosentin arvoa alana Kehittynyt opetusteknologia (Advanced educational technologies) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tietojenkäsittelytieteen laitokselle. Dr. Camardan hakemus on esityslistan liitteenä.

 

Yliopistolain 558/2009 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 6.4.2017 nimennyt tutkimusprofessori Marja Kankaanrannan (Agora Center & Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto) ja professori Markku Turusen (Viestintätieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto) antamaan lausuntonsa Dr. Charles Camardan tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana Kehittynyt opetusteknologia (Advanced educational technologies). Tutkimusprofessori Kankaanranta ja professori Turunen ovat lausunnoissaan todenneet Dr. Camardan tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla. Asiantuntijoiden lausunnot ovat esityslistan liitteinä.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009 89 §). Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos hakijan opetustaito on aikaisemmin todettu. Dr. Camardan opetustaito on todettu laajan yliopistotasoisen opetuskokemuksen perusteella mm. New York University NYUssa v. 2009-2010, Massachusetts Institute of Technology MITissä v. 2012 ja Multi-University Programseissa v. 2014-2016. Edellä olevan perusteella luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 29.6.2017 vapauttanut Dr. Camardan opetusnäytteen antamisesta hakemaansa dosentin arvoa varten.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto toteaa, että Dr. Charles Camarda täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Kehittynyt opetusteknologia (Advanced educational technologies) 1.9.2017 alkaen.

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 22.08.2017 | Avaa haku
©