Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 19.09.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 19.09.2017 Pykälä 3


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 3

19.09.2017

 

Tiedekunnassa täytettäväksi tulevien tehtävien tehtäväalat ja tehtävämääritykset. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä. Niinikään tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

 

Tiedekunnan Tenure Track -toimikunta on käsitellyt kokouksessaan 7.9.2017 seuraavat valmisteilla olevat apulaisprofessorin Tenure Track -tehtävät sekä professorin tehtävät.

 

Fotoniikan mikro- ja nanovalmistustekniikan apulaisprofessorin (vakinaistamispolku) tehtävä liittyy UEF:n strategiassa määritellyistä neljästä maailmanlaajuisesta haasteista kahteen; "Ikääntyminen, elintavat ja terveys" ja "Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys" sekä kuuluu UEF:n strategiassa määriteltyihin kehittyneeseen ja vahvaan tutkimusalueeseen "Fotoniikka - teoria, materiaalit ja sovellukset.

 

Tehtävänkuvaus on seuraava: Fotoniikan mikro- ja nanovalmistustekniikan apulaisprofessorin tehtävänä on itsenäinen tutkimus nanofotoniikan alalla. Tehtävään valittavan henkilön odotetaan edustavan sellaista tutkimussuuntaa, joka vahvistaa fysiikan ja matematiikan laitoksen soveltavan fotoniikan tutkimusta. Tutkimuksessa tulee pystyä hyödyntämään laitoksella olemassa olevaa tutkimusinfrastruktuuria, erityisesti laitoksen nanovalmistustekniikan laitteistoja. Apulaisprofessori vastaa osaltaan alansa koulutuksesta ja sen kehittämisestä, ohjaa tutkielmia ja jatko-opintoja sekä avustaa yliopiston toimintaan liittyvissä muissa tehtävissä. Tehtäviin kuuluu tutkimushankkeiden ja -verkostojen suunnittelu ja organisointi, vastuu tutkimusresursseista sekä akateemisia ja yhteiskunnallisia asiantuntijatehtäviä.

 

Tehtävä on tarkoitus täyttää 1.1.2018 alkaen.

 

Ympäristöaltisteiden toksikologian apulaisprofessorin (vakinaistamispolku) tehtävä liittyy UEF:n strategiassa määritellyistä neljästä maailmanlaajuisista haasteista kahteen; "Ikääntyminen, elintavat ja terveys" ja "Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys" sekä kuuluu UEF:n strategiassa määriteltyyn huippututkimusalueeseen "Aerosolit, ilmastonmuutos ja ihmisen terveys".

 

Tehtävänkuvaus on seuraava: Tehtävään kuuluu itsenäinen tutkimus ympäristötoksikologian alalla laitoksen tutkimusprofiilin mukaisella tavalla. Tutkimuksessa on tarkoitus hyödyntää laitoksella olemassa olevaa ILMARI-aerosolitutkimusyksikön monitieteistä tutkimusinfrastruktuuria. Apulaisprofessori vastaa osaltaan alansa koulutuksesta ja sen kehittämisestä, ohjaa tutkielmia ja jatko-opintoja sekä avustaa yliopiston toimintaan liittyvissä muissa tehtävissä. Tehtäviin kuuluu tutkimushankkeiden ja -verkostojen suunnittelu ja organisointi, vastuu tutkimusresursseista sekä akateemisia ja yhteiskunnallisia asiantuntijatehtäviä.

 

Tehtävä on tarkoitus täyttää 1.8.2018 alkaen.

 

Säteilybiologian professorin tehtävä kuuluu UEF:n strategiassa määritellyistä neljästä maailmanlaajuisista haasteista kahteen; "Ikääntyminen elintavat ja terveys" ja "Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys".

 

Professuurin tehtäväala ja -määritys on seuraava: Professuurin opetus- ja tutkimusalana on säteilybiologia, erityisesti säteilyn terveysvaikutukset ja niiden mekanismit. Professori vastaa ympäristösäteilyyn, säteilysuojeluun ja säteilyn terveysriskeihin liittyvästä opetuksesta ja tutkimuksesta, mukaan lukien ionisoimaton säteily. Professori johtaa ja kehittää alansa tutkimusta ja siihen liittyvää koulutusta mukaan lukien kansallinen ja kansainvälinen perus- ja jatkokoulutus. Tehtävään kuuluu huolehtia ulkopuolisen täydentävän rahoituksen hankinnasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.  Tehtävään sisältyvät myös alaan liittyvät yhteiskunnalliset vuorovaikutustehtävät. Yhteistyötä tehdään Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa hyödyntäen säteilybiologian tutkimusinfrastruktuuria.

 

Tehtävä on tarkoitus täyttää 1.4.2018 alkaen.

 

Kasviekologia, erityisesti ilmastonmuutos ja vasteet -professorin tehtävä kuuluu UEF:n strategiassa määritellyistä neljästä maailman laajuisesta haasteista "Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys". sekä kuuluu UEF:n strategiassa määriteltyyn huippututkimusalueeseen "Metsät, globaalimuutos ja biotalous".

 

Professuurin tehtäväala ja -määritys on seuraava: Professuurin tehtäväalana on kasviekologia, erityisesti ilmastonmuutos ja vasteet. Professuurin kautta vahvistetaan yliopiston ilmaston- ja ympäristönmuutokseen liittyvää kasviekologista, kasvikemiallista sekä kasvien puolustautumisekologista tutkimusta terrestrisissä (maa) ekosysteemeissä. Professori johtaa, koordinoi ja kehittää alansa tutkimusta, huolehtii ulkopuolisen rahoituksen hankinnasta sekä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä alallaan. Professorin tehtäviin kuuluu kasviekologiaan, kasvien bioaktiivisuuteen, metodologia- ja luonnonainetutkimukseen sekä kasvisystematiikkaan ja -morfologiaan liittyvää perus- ja jatkokoulutusta.  Tehtävän haltijalla tulee olla vahva näyttö menestyksellisestä tutkimusyhteistyöstä sekä kokemusta tutkimushankkeiden johtamisesta, tutkijakoulutuksesta ja alan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Professuuriin valittaessa kokemus ilmastonmuutokseen liittyvien kenttäkokeiden suunnittelusta ja johtamisesta luetaan eduksi.

 

Tehtävä on tarkoitus täyttää 1.8.2018 alkaen.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee täytettäväksi tulevien tehtävien tehtäväalat ja tehtävämääritykset.

Päätös:

Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 19.09.2017 | Avaa haku
©