Toimielimet | Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Avaa haku

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 23.08.2017 klo 14:15 - 15:20 / Tarkastettu


 
 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen avaus
  2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
  3 Tiedekuntaneuvoston kuuleminen varadekaanin valinnassa
  4 Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille professori Jari Koistinahon ottamisesta professorin, regeneratiivinen lääketiede, tehtävään (32153 UEF) toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  5 Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille synnytys- ja naistentautiopin osa-aikaisen (30%) professorin tehtävän (31213 UEF) määräaikaisesta hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  6 Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille sisätautien professorin tehtävän (32073 UEF) määräaikaisesta hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  7 Preventiivisen hoitotieteen, erityisesti terveyden tutkimuksen etiikka, dosentin arvon myöntäminen TtT Arja Halkoaholle
  8 Sisätautien dosentin arvon myöntäminen LT, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Päivi Rautiaiselle
  9 Kansanterveystieteen dosentin arvon myöntäminen TtT Anne Saloselle
  10 TtM Suvi Auran väitöskirjan (TtT/hoitotiede) "Simulation-based pharmacotherapy learning: Assessing educational effectiveness in radiographers´ continuing education" hyväksyminen
  11 MPH Javkhlanbayar Dorjdagvan väitöskirjan (FT/kansanterveystiede) "Socioeconomic-related health inequalities and health care utilization in Mongolia" hyväksyminen
  12 FM, LL Ville Koistisen väitöskirjan (LT) "Hyaluronan-positive cell protrusions and microvesicles: Studies on their structure, function and existence in vivo" hyväksyminen
  13 MSc Sofya Ziyatdinovan väitöskirjan (FT/neurotieteet) "Epilepsy in Alzheimer model mice with brain amyloidosis - possible mechanisms and treatment options" hyväksyminen
  14 Erikoisalakohtaisen poikkeuksen myöntäminen yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta patologian erikoislääkärikoulutuksessa
  15 Terveystieteiden tiedekunnan vuoden 2018 opiskelijavalinnan valintaperusteiden hyväksyminen
  16 Kokouksen päättäminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja
  Ketolainen Jarkko professori, jäsen
  Tavi Pasi professori, varajäsen
  Pelkonen Jukka professori, jäsen
  Tuomainen Tomi-Pekka professori, jäsen
  Taskinen Markku henkilöstö, varajäsen
  Korhonen Ossi henkilöstö, jäsen
  Pietilä Marko henkilöstö, jäsen
 


©