Toimielimet | Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Avaa haku

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 25.10.2017 klo 14:15 - 15:05 / Tarkastettu


 
 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen avaus
  2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
  3 Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille professori Timo Peltomäen ottamisesta professorin, ortodontia (50%), tehtävään (32038 UEF) toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  4 Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille terveyden edistämisen professorin tehtävän (32086 UEF) määräaikaisesta hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  5 Professorin, Gut health and food safety, (50%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste PhD Hani El-Nezamin kutsumiseksi tehtävään viiden vuoden määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  6 Professorin, suulääketiede, (50%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste erikoishammaslääkäri, dosentti Arja Kullaan kutsumiseksi tehtävään määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  7 Dekaanin esitys rehtorille apulaisprofessorin (Tenure Track), hoitotiede, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  8 Lastentautien, professorin tehtävä (31251 UEF) tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  9 Neurologian, professorin tehtävä (31298 UEF) tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  10 Synnytys- ja naistentautiopin, professorin tehtävä (31213 UEF) tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  11 Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille kliinisen opettajan, protetiikka ja gerodontologia, tehtävään (32102 UEF) otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  12 Dekaanin esitys neliportaisen uramallin vakinaisten tehtävien tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  13 LL Martin Purdyn lääketieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
  14 Kokouksen päättäminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja
  Tanila Heikki professori, jäsen
  Pelkonen Jukka professori, jäsen
  Tuomainen Tomi-Pekka professori, jäsen
  Sipilä Kirsi professori, varajäsen
  Korhonen Riitta henkilöstö, jäsen
  Korhonen Ossi henkilöstö, jäsen
  Pietilä Marko henkilöstö, jäsen
  Lapinlampi Niina  opiskelija, varajäsen
  Nurmi Pauliina  opiskelija, jäsen
 


©