Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 17.10.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 17.10.2017 Pykälä 2


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 2

17.10.2017

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Johtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 10.10.2017. Käsiteltävät asiat on mainittu Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa julkaistulla esityslistalla.

 

Johtosäännön 27 § mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

 

Päätös: Kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä ja 2 varajäsentä, todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että Tiedoksi -asiakohta ja Kokouksen päättäminen -asiakohta siirrettiin käsiteltäviksi lisäasioiden jälkeen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 17.10.2017 | Avaa haku
©