Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 17.10.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 17.10.2017 Pykälä 3


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 3

17.10.2017

 

Dosentin arvon myöntäminen professori Shigeki Nakauchille alana Värinäkötiede ja -teknologia (Color Vision Science and Technology)

 

Professori Shigeki Nakauchi on hakenut dosentin arvoa alana Värinäkötiede ja -teknologia (Color Vision Science and Technology) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tietojenkäsittelytieteen laitokselle. Professori Nakauchin hakemus on esityslistan liitteenä.

 

Yliopistolain 558/2009 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 21.6.2017 nimennyt professori Janne Heikkilän (Center for Machine Vision and Signal Analysis, Oulun yliopisto) ja professori Joni Kämäräisen (Signaalinkäsittely, Tampereen teknillinen yliopisto) antamaan lausuntonsa professori Nakauchin tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana Värinäkötiede ja -teknologia (Color Vision Science and Technology). Professori Heikkilä ja professori Kämäräinen ovat lausunnoissaan todenneet professori Nakauchin tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla. Asiantuntijoiden lausunnot ovat esityslistan liitteinä.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009 89 §). Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos hakijan opetustaito on aikaisemmin todettu. Professori Nakauchin opetustaito on todettu aikaisemman laajan yliopistotasoisen opetuskokemuksen sekä opetuksen suunnittelun ja kehittämisen perusteella, minkä vuoksi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 29.6.2017 vapauttanut professori Nakauchin opetusnäytteen antamisesta hakemaansa dosentin arvoa varten.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto toteaa, että professori Shigeki Nakauchi täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Värinäkötiede ja -teknologia (Color Vision Science and Technology) 1.11.2017 alkaen.

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 17.10.2017 | Avaa haku
©