Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 21.11.2017 Pykälä 10


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 10

21.11.2017

 

Tiedekunnan talousarvio vuodelle 2018

 

Itä-Suomen yliopiston talousarviota valmistellaan parhaillaan. Tiedekuntien, erillis- ja palveluyksiköiden budjeteista muodostuu yliopiston virallinen talousarvio vuodelle 2018.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta on laatinut vastuualueilleen perusrahoituksen ja täydentävän rahoituksen kehysbudjetin. Tiedekuntien perusrahoitus muodostuu yliopiston rahoitusmallin kautta saatavasta rahoituksesta ja alakohtaisesta erityisrahoituksesta sekä yliopiston kohdentamasta rahoituksesta, johon sisältyy luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa tohtorinkoulutuspaikkojen palkkatukirahat, strateginen rahoitus (mm. strategisten rekrytointien siltarahoitus) sekä muut erilliset varaukset, kuten ns. vanhoihin poistoihin varattu rahoitus.

 

Täydentävälle rahoitukselle on asetettu tiedekuntakohtainen vähimmäistavoite, mikä on luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnalle 27,0 miljoonaa euroa.

 

Tiedekunnan sisäisessä rahajaossa noudatetaan ansaintamallia. Tilakustannusten (sisäinen vuokra) kattamisessa käytetään keskimääräistä neliöhintaa, jolla kompensoidaan mm. rakennuskohtaisia vuokraeroja.

 

Yliopiston johtoryhmä käsittelee talousarvion kokouksessaan 24.11.2017 ja yliopiston hallitus hyväksynee talousyksiköittäin sitovan talousarvion yliopiston kaikille vastuualueille 13.12.2017 (johtosääntö 3 §).

 

Tiedekunnan dekaani esittelee kokouksessa tiedekunnan vuoden 2018 talousarvion valmistelutilanteen. Yliopiston johtosäännön mukaisesti tiedekuntaneuvosto käsittelee ja lausuu tiedekunnan strategiasta ja tiedekunnan talousarviosta (johtosääntö 9 §).

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee tiedekunnan talousarvion vuodelle 2018.

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku
©