Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 21.11.2017 Pykälä 18


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 18

21.11.2017

 

MSc Muhammad Safdarin kemian alan väitöskirjan arvosteleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 16.5.2017

18 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla hyväksytty-kiittäen hyväksytty.

 

MSc Muhammad Safdarin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Manganese Oxide Based Catalytic Micromotors: Synthesis, Characterization and Applications on tarkastettu julkisesti 16.11.2017. Vastaväittäjä, Dr., Senior Research Scientist Salvador Pané Vidal (Institute of Robotics and Intelligent Systems, Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zürich, Sveitsi) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty. Väitöskirjan toinen esitarkastaja, Associate Professor (Tenure Track) Hélder A. Santos (Farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto, Helsingin yliopisto) on samaa mieltä arvosanaesityksestä, mutta toinen esitarkastaja, professori Jaakko Timonen (Teknillisen fysiikan laitos, Aalto-yliopisto) on eri mieltä ja esittää arvosanaksi hyväksytty.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä on huomautettavaa professori Timosen mielipiteestä vastaväittäjän arvosanaesitykseen. Vastaväittäjän ja esitarkastajien lausunnot sekä väittelijän vastine ovat esityslistan liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Esitys: Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee MSc Muhammad Safdarin väitöskirjan.

 

Päätös: Tiedekuntaneuvosto arvosteli väitöskirjan arvosalla hyväksytty.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku
©