Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 21.11.2017 Pykälä 3


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 3

21.11.2017

 

FT Hilppa Gregowin opetusnäytteen antaminen dosentin arvon myöntämistä varten alana Meteorologia, erityisesti ilmastollisten riskien hallinta metsien hoidossa (Meteorology, especially regarding controlling the climatic risks in forest management)

 

Yliopistolain 558/2009 89§:n mukaan dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito. Pääsääntöisesti opetustaito arvioidaan hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan käytännön opetuskokemus yliopistotasolla ja näytöt opinnäytteiden ohjauksesta, suoritetut korkeakoulupedagogiset opinnot, muu pedagoginen kelpoisuus sekä aiemmin vähintään arvosanalla hyvä hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen tehtävään.

 

Dosentilta edellytettävän hyvän opetustaidon arvioimiseksi FT Hilppa Gregowin tulee, dekaanin päätöksen 22.6.2017 mukaisesti, antaa opetusnäyte dosentin arvon myöntämiseksi alana Meteorologia, erityisesti ilmastollisten riskien hallinta metsien hoidossa (Meteorology, especially regarding controlling the climatic risks in forest management). Hän antaa opetusnäytteen aiheena Climate change and wind risks to boreal forests.

 

Opetusnäyte arvioidaan numeerisella asteikolla 1-5 (1 välttävä, 2 tyydyttävä, 3 hyvä, 4 kiitettävä ja 5 erinomainen).

 

Opetusnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. hakijan kykyyn:

 

. motivoida kuulijoita,

. jäsentää opetettava aihe kuulijoille ymmärrettäväksi,

. perustella esittämiään ajatuksia ja väitteitä,

. hyödyntää alan uusinta tutkimusta,

. opettaa innostavasti ja ajatuksia herättävästi,

. olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa,

. aktivoida työskentelemään sekä ohjata opiskelua ja oppimista,

. laatia oppimateriaali kohdejoukko huomioiden, ja

. esiintyä kuulijoille.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto kuuntelee FT Hilppa Gregowin opetusnäytteen ja antaa sille arvosanan.

 

Päätös: Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla kiitettävä (4/5).


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku
©