Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 21.11.2017 Pykälä 4


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 4

21.11.2017

 

Dosentin arvon myöntäminen FT Hilppa Gregowille alana Meteorologia, erityisesti ilmastollisten riskien hallinta metsien hoidossa (Meteorology, especially regarding controlling the climatic risks in forest management)

 

FT Hilppa Gregow on hakenut dosentin arvoa alana Meteorologia, erityisesti ilmastollisten riskien hallinta metsien hoidossa (Meteorology, especially regarding controlling the climatic risks in forest management) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan metsätieteiden osastolle.

 

Yliopistolain 558/2009 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 21.6.2017 nimennyt professori Kristiina Blennowin (Department of Landscape architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences, Ruotsi) ja Dr., Senior Scientist Barry Gardinerin (Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux Centre, French National Institute for Agricultural Research INRA, Ranska) antamaan asiantuntijalausuntonsa FT Hilppa Gregowin tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana Meteorologia, erityisesti ilmastollisten riskien hallinta metsien hoidossa (Meteorology, especially regarding controlling the climatic risks in forest management). Professori Blennow (lausunto) ja Senior Scientist Gardiner (lausunto) ovat todenneet FT Gregowin tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009 89§). Tiedekuntaneuvosto päättää esityslistan nro 3 kohdalla FT Gregowin opetusnäytteestä.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Hilppa Gregow täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Meteorologia, erityisesti ilmastollisten riskien hallinta metsien hoidossa (Meteorology, especially regarding controlling the climatic risks in forest management) 1.12.2017 alkaen.

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku
©