Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 21.11.2017 Pykälä 5


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 5

21.11.2017

 

Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana Big Data and Modelling of Uncertainties in Environmental Change, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Yliopistotutkijan/apulaisprofessorin tehtävä, Tenure Track, alana Big Data and Modelling of Uncertainties in Environmental Change, on ollut julkihaussa. Tehtävä on sijoitettu sovelletun fysiikan laitokselle, Kuopion kampukselle. Tehtävään hakivat määräaikaan 22.9.2017 mennessä PhD Afshin Afshari, PhD Ahmed Alsayed, PhD Fabio Divino, PhD Hicham Gourgue, TkT Tapio Helin,PhD Tak Ching Leung, TkT Xiaoshu Lu-Tervola, FT, dosentti Timo Lähivaara, PhD Charles Marchetti, FT Santtu Mikkonen, FT, dosentti Aku Seppänen ja PhD Yeran Sun.

 

Alakohtaisena arviointiryhmänä toimi sovelletun fysiikan laitoksen johtaja, professori Kari Lehtinen (pj), professori Vesa Pekka Lehto ja professori Marko Vauhkonen sovelletun fysiikan laitokselta sekä professori Mikko Kolehmainen ympäristö- ja biotieteiden laitokselta.

 

Arviointiryhmä haastatteli hakijat Tapio Helinin, Xiaoshu Lu-Tervolan, Santtu Mikkosen, ja Aku Seppäsen. Arviointiryhmä toteaa arviointinsa yhteenvetona, että FT, dosentti Aku Seppänen on tehtävää hakeneista tieteellisesti ansioitunein ja sopivin avoinna olevaan tehtävään sekä yleisen meritoitumisen kannalta, että arvioitaessa mahdollisuuksia edetä vakinaistamispolulla määräajassa. Arviointiryhmä esittää Aku Seppästä tenure track apulaisprofessorin tehtävään 1.1.2018 alkaen. Tenure Track -toimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 10.11.2017 ja puolsi asiaa.

 

Arviointiryhmän muistio, Seppäsen cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.

 

Dekaani on vapauttanut Aku Seppäsen opetusnäytteen antamisesta 10.11.2017 sillä perusteella, että Seppänen on antanut opetusnäytteen Itä-Suomen yliopistossa 20.9.2011 dosentuuria varten arvosanalla hyvä (3/5).

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani tekee ehdotuksen rehtorille vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan dekaani esittää yliopiston rehtorille, että FT, dosentti Aku Seppänen otetaan vakinaistamispolun apulaisprofessorin tehtävään, alana Big Data and Modelling of Uncertainties in Environmental Change neljän vuoden määräajaksi 1.1.2018 alkaen.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee dekaanin ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku
©