Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 21.11.2017 Pykälä 6


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 6

21.11.2017

 

Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana Digitalization and Knowledge Leadership in Forest-based Bioeconomy, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Yliopistotutkijan/apulaisprofessorin tehtävä, Tenure Track, alana Digitalization and Knowledge Leadership in Forest-based Bioeconomy, on ollut julkihaussa. Tehtävä on sijoitettu metsätieteiden osastolle, Joensuun kampukselle. Tehtävään hakivat määräaikaan 22.9.2017 mennessä PhD Javier Cenamor, PhD Kyle Eyvindson, FT Jani Holopainen, DSc (Agr&For), dosentti Blas Mola, MMT, dosentti Mikko Vastaranta ja MMT, dosentti Jari Vauhkonen. Vauhkonen peruutti hakemuksensa 31.10.2017.

 

Alakohtaisena arviointiryhmänä toimi professori Heli Peltola (pj) metsätieteiden osastolta, dekaani Jukka Jurvelin, metsätieteiden osaston johtaja, professori Jouni Pykäläinen, professori Timo Tokola metsätieteiden osastolta sekä professori Pasi Fränti tietojenkäsittelytieteen laitokselta.

 

Arviointiryhmä haastatteli hakijat Blas Molan ja Mikko Vastarannan. Arviointiryhmä toteaa arviointinsa yhteenvetona, että Mikko Vastaranta on tehtävää hakeneista tieteellisesti ansioitunein ja sopivin sekä vahvistaisi merkittävästi metsätieteiden osastossa ja UEF:n "Metsät, Globaalimuutos ja biotalous" -tutkimusalueella tehtävää tutkimusta. Mikko Vastaranta täyttää myös vakinaistamispolun apulaisprofessorin tasolle otettavan edellytykset ja siihen vaadittavan pätevyyden. Tenure Track -toimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 10.11.2017 ja puolsi asiaa.

 

Arviointiryhmän muistio, Vastarannan cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.

 

Dekaani on vapauttanut Mikko Vastarannan opetusnäytteen antamisesta 10.11.2017 sillä perusteella, että hän on antanut opetusnäytteen Helsingin yliopistossa dosentuuria varten 25.2.2014 (opetustaito hyvä).

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani tekee ehdotuksen rehtorille vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan dekaani esittää yliopiston rehtorille, että MMT, dosentti Mikko Vastaranta otetaan vakinaistamispolun apulaisprofessorin tehtävään, alana Digitalization and Knowledge Leadership in Forest-based Bioeconomy neljän vuoden määräajaksi 1.1.2018 alkaen.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee dekaanin ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku
©