Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 21.11.2017 Pykälä 7


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 7

21.11.2017

 

Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana Process-based Modelling of Terrestrial Ecosystem Functioning, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Yliopistotutkijan/apulaisprofessorin tehtävä, Tenure Track, alana Process-based Modelling of Terrestrial Ecosystem Functioning, on ollut julkihaussa. Tehtävä on sijoitettu metsätieteiden osastolle, Joensuun kampukselle. Tehtävään hakivat määräaikaan 22.9.2017 mennessä PhD Ahmed Alsayed, PhD Jinnan Gong, MMT, dosentti Markku Larjavaara, MMT, dosentti Ari Laurén, PhD Lorenzo Menichetti ja PhD Farzin Shabani.

 

Alakohtaisena arviointiryhmänä toimi dekaani Jukka Jurvelin (pj) metsätieteiden osaston johtaja, professori Jouni Pykäläinen, professori Heli Peltola ja professori Timo Pukkala metsätieteiden osastolta sekä professori Jukka Pumpanen ympäristö- ja biotieteiden laitokselta.

 

Arviointiryhmä haastatteli hakijat Markku Larjavaaran, Ari Laurénin ja Jinnan Gongin. Arviointiryhmä toteaa arviointinsa yhteenvetona, että Ari Laurén on tehtävää hakeneista tieteellisesti ansioitunein ja sopivin sekä vahvistaisi merkittävästi metsätieteiden osastossa ja UEF:n "Metsät, Globaalimuutos ja biotalous" -tutkimusalueella tehtävää tutkimusta. Ari Laurén täyttää myös vakinaistamispolun apulaisprofessorin tasolle otettavan edellytykset ja siihen vaadittavan pätevyyden. Tenure Track -toimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 10.11.2017 ja puolsi asiaa.

 

Arviointiryhmän muistio, Laurénin cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.

 

Dekaani on vapauttanut Ari Laurénin opetusnäytteen antamisesta 10.11.2017 sillä perusteella, että hän on antanut opetusnäytteen Joensuun yliopistossa 1/2007 dosentuuria varten arvosanalla kiitettävä (4/5).

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani tekee ehdotuksen rehtorille vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan dekaani esittää yliopiston rehtorille, että MMT, dosentti Ari Laurén otetaan vakinaistamispolun apulaisprofessorin tehtävään, alana Process-based Modelling of Terrestrial Ecosystem Functioning neljän vuoden määräajaksi 1.1.2018 alkaen.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee dekaanin ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku
©