Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 21.11.2017 Pykälä 8


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 8

21.11.2017

 

Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana Plant Ecophysiology, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Yliopistotutkijan/apulaisprofessorin tehtävä, Tenure Track, alana Plant Ecophysiology, on ollut julkihaussa. Tehtävä on sijoitettu ympäristö- ja biotieteiden laitokselle, Kuopion kampukselle. Tehtävään hakivat määräaikaan 22.9.2017 mennessä PhD, dosentti James Blande, MMT, dosentti Markku Larjavaara, PhD Ditte Taipale ja PhD Cheng Wu.

 

Alakohtaisena arviointiryhmänä toimi dekaani Jukka Jurvelin (pj), ympäristö- ja biotieteiden laitoksen johtaja, professori Maija-Riitta Hirvonen, professori Riitta Julkunen-Tiitto ja professori Jukka Pumpanen ympäristö- ja biotieteiden laitokselta sekä professori Annele Virtanen sovelletun fysiikan laitokselta.

 

Arviointiryhmä haastatteli hakijat PhD Ditte Taipaleen ja PhD, dosentti James Blanden. Arviointiryhmä toteaa arviointinsa yhteenvetona, että PhD, dosentti James Blande on tehtävää hakeneista tieteellisesti ansioitunein ja sopivin avoinna olevaan tehtävään sekä yleisen meritoitumisen kannalta, että arvioitaessa mahdollisuuksia edetä vakinaistamispolulla määräajassa. Hänen toimintansa vahvistaisi merkittävästi ympäristö- ja biotieteiden laitoksella sekä UEF:n "Aerosolit, ilmastonmuutos ja ihmisen terveys" -tutkimusalueella tehtävää tutkimusta. James Blande täyttää myös vakinaistamispolun apulaisprofessorin tasolle otettavan edellytykset ja siihen vaadittavan pätevyyden ja näin ollen on esitettävissä po. apulaisprofessorin (Tenure Track) tehtävään neljän vuoden määräajaksi. Tenure Track -toimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 10.11.2017 ja puolsi asiaa.

 

Arviointiryhmän muistio, Blanden cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.

 

Dekaani on vapauttanut James Blanden opetusnäytteen antamisesta 10.11.2017 sillä perusteella, että hän on antanut opetusnäytteen Itä-Suomen yliopistossa 1/2013 dosentuuria varten arvosanalla kiitettävä (4/5).

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani tekee ehdotuksen rehtorille vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan dekaani esittää yliopiston rehtorille, että PhD, dosentti James Blande otetaan vakinaistamispolun apulaisprofessorin tehtävään, alana Plant Ecophysiology, neljän vuoden määräajaksi 1.1.2018 alkaen.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee dekaanin ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku
©