Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 21.11.2017 Pykälä 9


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 9

21.11.2017

 

Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana materiaalikemia, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan henkilöstösuunnitelmaan kuuluvan materiaalikemian apulaisprofessorin tehtäväalaa ja -määritystä on käsitelty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 16.5.2017. Tehtävän sijoituspaikka on kemian laitos, Joensuun kampus. Tehtävään on harkittu otettavaksi ilman julkihakua FT, dosentti Jarkko J. Saarinen.

 

Alakohtaisena arviointiryhmänä toimi dekaani Jukka Jurvelin (pj), kemian laitoksen johtaja, professori Mika Suvanto, fysiikan ja matematiikan laitoksen johtaja, professori Seppo Honkanen ja tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, professori Markku Hauta-Kasari.

 

Arviointiryhmä toteaa yhteenvetona, että FT, dosentti Jarkko J. Saarinen täyttää vakinaistamispolun apulaisprofessorin tasolle otettavan edellytykset sekä siihen vaadittavan pätevyyden ja olisi esitettävissä materiaalikemian apulaisprofessorin (Tenure Track) tehtävään neljän vuoden määräajaksi. Tenure Track -toimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 10.11.2017 ja puolsi asiaa.

 

Arviointiryhmän muistio, Saarisen cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.

 

Dekaani on vapauttanut Jarkko J. Saarisen opetusnäytteen antamisesta 13.11.2017 sillä perusteella, että hän on antanut hyväksytyt opetusnäytteet Aalto yliopistossa vuonna 2016 ja 2011 sekä Turun yliopistossa vuonna 2005 kaksi opetusnäytettä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani tekee ehdotuksen rehtorille vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan dekaani esittää yliopiston rehtorille, että FT, dosentti Jarkko J. Saarinen otetaan vakinaistamispolun apulaisprofessorin tehtävään, alana materiaalikemia neljän vuoden määräajaksi 1.1.2018 alkaen.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee dekaanin ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 21.11.2017 | Avaa haku
©