Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 21.11.2017 klo 13:05 - 14:36 / Tarkastettu


 
 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen avaus
  2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3 FT Hilppa Gregowin opetusnäytteen antaminen dosentin arvon myöntämistä varten alana Meteorologia, erityisesti ilmastollisten riskien hallinta metsien hoidossa (Meteorology, especially regarding controlling the climatic risks in forest management)
  4 Dosentin arvon myöntäminen FT Hilppa Gregowille alana Meteorologia, erityisesti ilmastollisten riskien hallinta metsien hoidossa (Meteorology, especially regarding controlling the climatic risks in forest management)
  5 Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana Big Data and Modelling of Uncertainties in Environmental Change, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  6 Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana Digitalization and Knowledge Leadership in Forest-based Bioeconomy, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  7 Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana Process-based Modelling of Terrestrial Ecosystem Functioning, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  8 Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana Plant Ecophysiology, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  9 Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana materiaalikemia, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  10 Tiedekunnan talousarvio vuodelle 2018
  11 Tiedekuntaneuvoston kokoukset kevätlukukaudella 2018
  12 FM Jani Huttusen sovelletun fysiikan alan väitöskirjan arvosteleminen
  13 FM Mika Jumpposen ympäristötieteen ja työhygienian alan väitöskirjan arvosteleminen
  14 FM Kaisa Figueiredon biologian alan väitöskirjan arvosteleminen
  15 MSc Rosa Gonz├ílez Hautamäen tietojenkäsittelytieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
  16 FM Salla Ruuskan eläinbiologian alan väitöskirjan arvosteleminen
  17 FM Noora Räsäsen ympäristö- ja biotieteiden alan väitöskirjan arvosteleminen
  18 MSc Muhammad Safdarin kemian alan väitöskirjan arvosteleminen
  19 MSc Konstantin Tamarovin sovelletun fysiikan alan väitöskirjan arvosteleminen
  20 Tiedoksi
  21 Kokouksen päättäminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Peltola Heli professori, jäsen
  Tuomela Jukka professori, varajäsen
  Toivanen Pekka professori, varajäsen
  Kolehmainen Mikko professori, jäsen
  Juvaste Simo henkilöstö, jäsen
  Ronkanen Päivi henkilöstö, jäsen
  Ikonen Juho  opiskelija, jäsen
  Savolainen Toni  opiskelija, jäsen
  Nivala Matti  opiskelija, jäsen
 


©