Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 19.12.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 19.12.2017 Pykälä 11


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 11

19.12.2017

 

FM Katri Nissisen kasviekologian alan väitöskirjan arvosteleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 16.5.2017

18 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla hyväksytty-kiittäen hyväksytty.

 

FM Katri Nissisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Does Sex or Growth Form Matter? A Study of Populus tremula L., Salix myrsinifolia Salisb. and Salix repens L. Facing Ontogenetic and Climatic Changes on tarkastettu julkisesti 24.11.2017. Vastaväittäjä, apulaisprofessori Johanna Witzell (Southern Swedish Forest Research Centre, Swedish University of Agricultural Sciences, Ruotsi) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty. Väitöskirjan esitarkastajat, professori Hely Häggman (Ekologia ja genetiikka, Oulun yliopisto) ja professori Teemu Teeri (Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto) eivät ole samaa mieltä arvosanaesityksestä vaan esittävät arvosanaksi hyväksytty.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista, jotka ovat asiakohdan liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Esitys: Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee FM Katri Nissisen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 19.12.2017 | Avaa haku
©