Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 19.12.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 19.12.2017 Pykälä 4


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 4

19.12.2017

 

Professorin, datatiede, tehtävän tehtäväntäyttöseloste sekä dekaanin ehdotus FT, dosentti Pauli Miettisen kutsumiseksi tehtävään. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Luonnnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostosto on kokouksessaan 15.6.2017 käsitellyt kahden datatieteen alan professorin tehtävien tehtäväalan ja -määrityksen. Professorin tehtävät sijoittuvat tiedekunnan tietojenkäsittelytieteen laitokselle Kuopion kampukselle. Tehtävien täytössä on käytetty ilmoittautumista kutsumenettelyharkintaan.

 

Tehtäviin ilmoittautuivat määräaikaan (25.8.2017) mennessä:

 

PhD Basheer Ahmad, PhD Roman Bednarik, PhD Xiao-Zhi Gao, D.Sc (Tech) Abnenour Hadid, FT Ville Hautamäki, PhD Elsayed Hemayed, PhD Pascal Hitzler, FT Virpi Hotti, FT Alexander Jung, PhD Emdad Khan, FT Pauli Miettinen, FT Santtu Mikkonen, FT Pentti Nieminen, FT Jussi Paananen, VTT Reijo Sund, PhD Kalum Udagepola ja MMT Jari Vauhkonen.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 30 §:n mukaisena tiedekunnan tehtäväntäyttötoimikuntana on toiminut dekaanin nimeämä työryhmä puheenjohtajana dekaani Jukka Jurvelin, jäseninään professori (emeritus) Erkki Oja, Aalto yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, professori Markku Hauta-Kasari, professori Jorma Palvimo terveystieteiden tiedekunnasta, professori Mikko Laitinen filosofisesta tiedekunnasta, professori Johanna Lammintakanen ja professori Anssi Lehikoinen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta sekä sihteerina johtava hallintopäällikkö Arja Hirvonen.

 

Työryhmä on selvittänyt datatieteen professuureihin harkittavien pätevyyttä ja soveltuvuutta sekä edellytyksiä käynnistää yliopistolain mukainen kutsumenettely. Selvittämiseen on kuulunut kärkikandidaattien haastattelu. Selvityksen perusteella työryhmä ehdottaa kutsumenettelyn käynnistämistä FT, dosentti Pauli Miettisen kutsumiseksi toiseen datatieteen professorin tehtävään (UEF32369) 1.8.2018 alkaen toistaiseksi. Liitteenä työryhmän muistio, yhteenveto tehtävään ilmoittautuneista sekä Miettisen cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo.

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelusuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani päättää vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Dekaani tekee ehdotuksen rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Datatieteen professorin tehtävän (UEF32369) tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämäärityksen sekä esityksen tehtävään kutsuttavasta. Luonnos tehtäväntäyttöselosteesta on esittelylistan liitteenä.

 

Kutsuttava on hyväksynyt tehtäväntäyttöselosteen ja tehtävämäärityksen.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee datatieteen professorin (UEF32369) tehtäväntäyttöselosteen sekä dekaanin ehdotuksen kutsuttavasta.

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 19.12.2017 | Avaa haku
©