Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 19.12.2017 | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 19.12.2017 Pykälä 5


 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 5

19.12.2017

 

Dosentin arvon myöntäminen PhD María-José Martín-Gómezille alana Kompleksianalyysi (Complex Analysis)

 

PhD María-José Martín-Gómez on hakenut dosentin arvoa alana Kompleksianalyysi (Complex Analysis) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan fysiikan ja matematiikan laitokselle. PhD Martín-Gómezin hakemus on esityslistan liitteenä.

 

Yliopistolain 558/2009 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 11.9.2017 nimennyt professori, Senior Associate Dean for Student Affairs Brad Osgoodin (Electrical Engineering Department, Stanford University, USA) ja professori Kari Astalan (Matematiikan ja systeemianalyysin laitos, Aalto-yliopisto) antamaan lausuntonsa PhD Martín-Gómezin tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana Kompleksianalyysi (Complex Analysis). Professori Osgood ja professori Astala ovat todenneet PhD Martín-Gómezin tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009 89 §). Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos hakijan opetustaito on aikaisemmin todettu. PhD Martín-Gómezin opetustaito on todettu aikaisemman yliopistotasoisen opetuskokemuksen perusteella, minkä vuoksi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 11.9.2017 vapauttanut PhD Martín-Gómezin opetusnäytteen antamisesta hakemaansa dosentin arvoa varten.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto toteaa, että PhD María-José Martín-Gómez täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Kompleksianalyysi (Complex Analysis) 1.1.2018 alkaen.

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Pöytäkirja 19.12.2017 | Avaa haku
©