Toimielimet | Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Avaa haku

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 19.12.2017 klo 13:00 - 14:00 / Tarkastettu


 
 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen avaus
  2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3 Professorin, datatiede, tehtävän tehtäväntäyttöseloste sekä dekaanin ehdotus PhD Xiao-Zhi Gaon kutsumiseksi tehtävään. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  4 Professorin, datatiede, tehtävän tehtäväntäyttöseloste sekä dekaanin ehdotus FT, dosentti Pauli Miettisen kutsumiseksi tehtävään. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
  5 Dosentin arvon myöntäminen PhD María-José Martín-Gómezille alana Kompleksianalyysi (Complex Analysis)
  6 Biotalouden erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnan perusteista päättäminen
  7 MSc Marwan Albaharin tietojenkäsittelytieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
  8 MSc Lena Ammosovan kemian alan väitöskirjan arvosteleminen
  9 MSc Semyon Chervinskiin fysiikan alan väitöskirjan arvosteleminen
  10 MSc Gerardo del Muro Gonzálezin sovelletun fysiikan alan väitöskirjan arvosteleminen
  11 FM Katri Nissisen kasviekologian alan väitöskirjan arvosteleminen
  12 MSc Mohammad Mubinur Rahmanin kemian alan väitöskirjan arvosteleminen
  13 FM Kristiina Väänäsen ekotoksikologian alan väitöskirjan arvosteleminen
  14 MSc Thuy Minh Daun epäorgaanisen kemian alan väitöskirjan arvosteleminen
  15 MSc Anish Philipin kemian alan väitöskirjan arvosteleminen
  16 Tiedoksi
  17 Kokouksen päätös
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Peltola Heli professori, jäsen
  Friberg Ari professori, jäsen
  Tukiainen Markku professori, jäsen
  Toivanen Pekka professori, varajäsen
  Kolehmainen Mikko professori, jäsen
  Juvaste Simo henkilöstö, jäsen
  Veijalainen Anna-Maria henkilöstö, jäsen
  Keinänen Markku henkilöstö, jäsen
  Ronkanen Päivi henkilöstö, jäsen
  Ikonen Juho  opiskelija, jäsen
  Nissinen Mikko T  opiskelija, varajäsen
  Savolainen Toni  opiskelija, jäsen
  Nivala Jussi opiskelija, varajäsen
  Nivala Matti  opiskelija, jäsen
 


©