Toimielimet | Itä-Suomen yliopiston hallitus | Pöytäkirja 11.10.2017 | Avaa haku

Itä-Suomen yliopiston hallitus
Pöytäkirja 11.10.2017 Pykälä 2


 

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 2

11.10.2017

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista

 

Johtosäännön 26 §:n mukaan "Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt"

 

Johtosäännön 27 §:n mukaan "Yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä." ja "Puheenjohtajan päätöksellä monijäseninen hallintoelin voi pitää sähköpostikokouksen taikka kokoontua kokonaan tai osittain videoneuvottelun, puhelimen tai muun etäosallistumismuodon välityksellä."

 

Kokouskutsu on toimitettu hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta ja puheenjohtaja päättänyt järjestää kokouksen osittain videoneuvotteluin.

 

Esitys: Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksytään esityslista.

 

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Itä-Suomen yliopiston hallitus | Pöytäkirja 11.10.2017 | Avaa haku
©