Toimielimet | Itä-Suomen yliopiston hallitus | Pöytäkirja 11.10.2017 | Avaa haku

Itä-Suomen yliopiston hallitus
Pöytäkirja 11.10.2017 Pykälä 3


 

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 3

11.10.2017

 

Finland University Oy:n ajankohtaiset asiat

 

 

Itä-Suomen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turun yliopisto ovat syyskuussa 2013 perustaneet koulutusvientiyhtiön, Finland University Oy:n, joka on aloittanut operatiivisen toimintansa 1.1.2014. Yhtiö on toimintansa alkuvuosina keskittynyt osakasyliopistojen kansainvälisten tilauskoulutushankkeiden myyntiin ja markkinointiin.

 

Yliopistolain (558/2009) muutoksen johdosta lukuvuosimaksujen periminen on tullut pakolliseksi EU/ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2017 tai sen jälkeen (yliopistolaki 10 §).

 

Finland Universityn osakasyliopistot ovat 18.4.2016 päättäneet, että yhtiö tuottaa keskitetysti osakasyliopistojen tarvitsemat tarvitsevat kansainvälisen tutkintokoulutuksen markkinointipalvelut EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Päätös perustui siihen, että osakasyliopistot katsoivat vaikuttavan ja kustannustehokkaan globaalin markkinoinnin edellyttävän uutta osaamista ja taloudellisia resursseja, jotka eivät olisi yksittäiselle yliopistolle mahdollisia. Suomalaiset yliopistot tulevat muutoinkin uusina toimijoina vuosikymmenten takamatkalta erittäin kilpailuille kansainvälisten lukuvuosimaksullisten tutkintojen markkinoille, jossa vuosittain arvioidaan liikkuvan yli 5 miljoonaa opiskelijaa.

 

Tutkintomarkkinointiohjelman määrittely aloitettiin toukokuussa 2016 yhteistyössä osakasyliopistojen toimijoiden kanssa. Määrittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

 

1. kansainvälinen markkinatutkimus, kohdemarkkinoiden valinta, ydinviestien määrittely (touko-syyskuu)

2. uusien verkkosivujen tuottaminen ml. brändin mukainen materiaali (elo-loka- kuu)

3. markkinointiohjelman suunnittelu (syys-lokakuu)

 

Markkinointiohjelman toimeenpano aloitettiin marraskuussa 2016 ja sitä on jatkettu 2017 aikana.

 

Finland University Oy:n markkinointipäällikkö Niina Uusimäki esitteli kokouksessa yhtiön toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä erityisesti tutkintomarkkinointiin liittyen.

 

Asiaa koskeva aineisto jaetiin hallituksen jäsenille erillisellä liitteellä.

 

 

Esitys: Hallitus keskustelee asiasta.

 

 

Päätös: Esityksen mukainen.


 


Toimielimet | Itä-Suomen yliopiston hallitus | Pöytäkirja 11.10.2017 | Avaa haku
©