Toimielimet | Itä-Suomen yliopiston hallitus | Pöytäkirja 11.10.2017 | Avaa haku

Itä-Suomen yliopiston hallitus
Pöytäkirja 11.10.2017 Pykälä 4


 

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 4

11.10.2017

 

Varainhoidon tilannekatsaus (osittain salainen JulkL 24.1 § 17-k ja 20-k)

 

Yliopiston hallitus on hyväksynyt Itä-Suomen yliopiston sijoitussuunnitelman 1.6.2010 kokouksessaan.

 

Yliopisto on toteuttanut sijoitussuunnitelmaan tukeutuvan täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelun tarjouskilpailun, jonka perusteella hallitus on 21.12.2010 kokouksessa valinnut valtion pääomittamien varojen täyden valtakirjan varainhoitopalvelujen tuottajaksi Nordea Investment Management Ab:n ja yliopiston rahastojen varojen täyden valtakirjan varainhoitopalvelujen tuottajaksi Seb Gyllenberg Asset Management Oy:n.

 

Sijoitussuunnitelmaa on tarkistettu 31.10.2011, 6.6.2012, 6.11.2012, 21.3.2013, 2.12.2014 ja 6.7.2015 ja 17.2.2017 kokouksissa.

 

Varainhoitajien edustajat esittelevät varainhoitoa koskevan aineiston, joka jaettiin hallituksen jäsenille erillisinä liitteinä.

 

Esitys: Hallitus keskustelee asiasta ja tekee mahdolliset päätökset.

 

 

Päätös: Hallitus keskusteli asiasta.


 


Toimielimet | Itä-Suomen yliopiston hallitus | Pöytäkirja 11.10.2017 | Avaa haku
©