Toimielimet | Itä-Suomen yliopiston hallitus | Avaa haku

Itä-Suomen yliopiston hallitus
Pöytäkirja 11.10.2017 klo 08:30 - 11:50 / Tarkastettu


 
 Pykälä   Otsikko  
 
  1 Kokouksen avaus
  2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista
  3 Finland University Oy:n ajankohtaiset asiat
  4 Varainhoidon tilannekatsaus (osittain salainen JulkL 24.1 § 17-k ja 20-k)
  5 Asia ei ole julkinen.
  6 Tilannekatsaukset
  7 Muut asiat
  8 Kokouksen päätös
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ryynänen-Karjalainen Lea toiminnanjohtaja, puheenjohtaja
  Kiander Jaakko johtaja, varapuheenjohtaja
  Karjalainen Tero tutkimuspäällikkö
  Mäki Jarno opiskelija
  Pihlajamäki Jussi professori
  Pulkka Juho opiskelija
  Punta Eeva toimitusjohtaja
  Riekkinen Wille emerituspiispa
  Rosti Tomi tietoasiantuntija
  Tolvanen Matti professori
  Rintamäki Petri lakiasiainjohtaja, sihteeri
  --  
  Valmistelijat:  
  Mönkkönen Jukka rehtori
  Siiskonen Harri akateeminen rehtori
  Meriläinen Tuomo hallintojohtaja
  Paavonsalo Matti talousjohtaja
 


©