Toimielimet | Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto | Avaa haku

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 25.10.2017 klo 10:15 - 11:50 / Tarkastettu


 
 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 KM Riitta Sikiön kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen
  3 KL Katariina Waltzerin erityispedagogiikan alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen
  4 Päätöksen tekeminen filosofisen tiedekunnan järjestämien sivuaineiden opiskelijavalinnan perusteista sekä valittavien opiskelijoiden määristä vuonna 2018
  5 Dosentin arvon myöntäminen TT Risto Jukolle
  6 Dekaanin ehdotus PsL Petri Karkkolan ottamisesta yliopisto-opettajan, psykologia, tehtävään
  7 Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston, kasvatustieteiden ja psykologian osaston sekä humanistisen osaston tehtävien tehtäväalojen ja tehtävämääritysten käsittely
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Väisänen Pertti  professori, varapuheenjohtaja
  Jääskeläinen Riitta professori, jäsen
  Antti Raunio  professori, jäsen
  Atjonen Päivi professori, jäsen
  Räty Hannu professori, jäsen
  Hirvonen Vesa  henkilöstö, jäsen
  Mäkisalo Jukka  henkilöstö, jäsen
  Holopainen Mervi  henkilöstö, jäsen
  Sivenius Ari  henkilöstö, jäsen
  Summanen Rosa  opiskelija, varajäsen
  Koskelo Marko  opiskelija, jäsen
  Kortelainen Kaisu  valmistelija
  Nevalainen Henni  valmistelija
  Hurskainen Ulla  valmistelija, sihteeri
 


©