Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 1

24.10.2018

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

 

Johtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

 

Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 18.10.2018. Käsiteltävät asiat on mainittu Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa julkaistulla esityslistalla.

 

 

Johtosäännön 27 § mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

 

 

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa