Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 2

24.10.2018

 

MA Payam Ghaffarvand Mokarin yleisen kielitieteen alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen

 

valmistelija:

Kaisu Kortelainen

 

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Filosofisen tiedekunnan erikseen antamien ohjeiden (21.5.2014) mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla I-L.

 

 

MA Payam Ghaffarvand Mokarin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Second language vowel learning and the role of cognitive abilities: A case study of Azerbaijani learners of English on tarkastettu julkisesti 28.9.2018. Vastaväittäjä professori emerita Tracey Derwing (University of Alberta and Simon Fraser University) sekä tiedekunnan edustaja professori Esa Penttilä puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittävät arvosanaksi eximia cum laude approbaturia.

 

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai

 

vastaväittäjän lausunnosta.

 

 

Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Vastaväittäjän ja tiedekunnan edustajan lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

 

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet ja varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

 

Payam Ghaffarvand Mokarin väitöskirjaa ei ole julkaistu verkossa.

 

Painettu väitöskirja löytyy filosofisen tiedekunnan osastojen toimistoista ja yliopiston kirjastosta.

 

 

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee

 

MA Payam Ghaffarvand Mokarin väitöskirjan arvosanalla eximia cum laude approbatur.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.

 

 

LIITTEET

VASTAVÄITTÄJÄ DERWINGIN LAUSUNTO

 

TIEDEKUNNAN EDUSTAJA PENTTILÄN LAUSUNTO

 

VÄITTELIJÄ GHAFFARVANDIN ILMOITUS

 

KUSTOS WERNERIN LAUSUNTO


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa