Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 3

24.10.2018

 

PsL Harri Valkosen psykologian alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen

 

valmistelija:

Kaisu Kortelainen

 

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Filosofisen tiedekunnan erikseen antamien ohjeiden (21.5.2014) mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla I-L.

 

 

PsL Harri Valkosen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus The dynamics of self- observation in patients with borderline personality disorder (BPD) diagnosis on tarkastettu julkisesti 5.10.2018. Vastaväittäjä dosentti Henrik Enckell (Helsingin yliopisto) sekä tiedekunnan edustaja professori Katri Komulainen puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä psykologian tohtorin tutkintoa varten ja esittävät arvosanaksi eximia cum laude approbaturia.

 

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai

 

vastaväittäjän lausunnosta.

 

 

Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Vastaväittäjän ja tiedekunnan edustajan lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

 

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet ja varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

 

Harri Valkosen väitöskirjaa ei ole julkaistu verkossa.

 

Painettu väitöskirja löytyy filosofisen tiedekunnan osastojen toimistoista ja yliopiston kirjastosta.

 

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee

 

PsL Harri Valkosen väitöskirjan arvosanalla eximia cum laude approbatur.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.

 

Jäsen Komulainen jääväsi itsensä ja poistui kokouspaikalta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

LIITTEET

VASTAVÄITTÄJÄ ENCKELLIN LAUSUNTO

 

TIEDEKUNNAN EDUSTAJA KOMULAISEN LAUSUNTO

 

VÄITTELIJÄ VALKOSEN ILMOITUS

 

KUSTOS HONKALAMMEN LAUSUNTO


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa