Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 5

24.10.2018

 

Päätöksen tekeminen filosofisen tiedekunnan järjestämien sivuaineiden opiskelijavalinnan perusteista sekä valittavien opiskelijoiden määristä vuonna 2019

 

valmistelija: Henni Nevalainen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opiskelijoiden valintaperusteista.

 

Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 12 § mukaan filosofinen tiedekunta

järjestää opettajan kelpoisuuden tuottavat pedagogiset opinnot, päättää näiden

opiskelijoiden valinnan perusteista ja myöntää opinto-oikeudet. Terveystieteiden

tiedekunta järjestää terveystieteiden opettajankoulutuksen hoitotieteen

pääaineopiskelijoille. Rehtori päättää opiskelupaikkojen jakautumisesta

tiedekunnille ja oppiaineille.

 

Tutkintosäännön 13 § mukaan yliopistossa on vapaa sivuaineiden opinto-oikeus

lukuun ottamatta aloja, joissa opiskelijavalinnassa käytetään soveltuvuuskoetta

tai tasokoetta, tai joissa on muu perusteltu syy rajoittaa sivuaineopinto-oikeutta.

Sivuaineiden opinto-oikeuden mahdolliset rajoitukset määritellään opetussuunni-

telmassa. Sivuaineopetusta voi olla koulutusalojen välisenä yhteistyönä sekä erikseen tietyille pääaineille soveltuvina sivuainekokonaisuuksina. Yliopistossa voi olla muiden yliopistojen opiskelijoita, jotka suorittavat sivuaineopintoja joustavan opinto-oikeussopimuksen perusteella.

 

Opetussuunnitelmaa täydennetään liitteenä olevien sivuaineiden valintaperusteiden mukaisilla sivuaineopinto-oikeuksien rajoituksilla.

 

Esitys: Esitän, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy sivuaineiden opiskelijavalinnan

perusteet 2019 sekä opetussuunnitelman täydennykset liitteiden mukaisesti.

Esitän myös, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy valittavien opiskelijoiden määrät

vuonna 2019 muihin kuin pedagogisiin opintoihin oheisten liitteiden mukaisesti. Esitän edelleen, että tiedekuntaneuvosto delegoi dekaanille valintaperusteiden mahdolliset tarkennukset ja korjaukset.

 

Päätös: Esityksen mukainen.

 

 

LIITTEET

SIVUAINEIDEN VALINTAPERUSTEET VUONNA 2019


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa