Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 13

24.10.2018

 

MSc Rubén Torregosa Muñumerin biologian alan väitöskirjan arvosteleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 16.5.2017 18 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla hyväksytty-kiittäen hyväksytty.

 

MSc Rubén Torregosa Muñumerin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Replication Stress and Damage Tolerance in Mammalian Mitochondria on tarkastettu julkisesti 28.9.2018. Vastaväittäjä, professori Howard T. Jacobs (Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty. Väitöskirjan esitarkastajat, Dr. Michal Minczuk (Medical Research Council Mitochondrial Biology Unit, University of Cambridge, UK) ja Senior Investigator Scientist Aurelio Reyes (Medical Research Council Mitochondrial Biology Unit, University of Cambridge, UK) ovat samaa mieltä arvosanaesityksestä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa vastaväittäjän ja esitarkastajien lausunnoista, jotka ovat asiakohdan liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee MSc Rubén Torregosa Muñumerin väitöskirjan arvosanalla kiittäen hyväksytty.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa