Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 4

24.10.2018

 

Dosentin arvon myöntäminen FT Mika Monoselle alana lääketieteellinen fysiikka, erityisesti laskennallinen ortopedia (Medical physics, computational orthopaedics)

 

FT Mika Mononen on hakenut dosentin arvoa alana lääketieteellinen fysiikka, erityisesti laskennallinen ortopedia (Medical physics, computational orthopaedics) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sovelletun fysiikan laitokselle. FT Monosen hakemus on esityslistan liitteenä.

 

Yliopistolain 558/2009 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan varadekaani on päätöksellään 8.8.2018 nimennyt professori Donald D. Andersonin (Department of Orthopaedics and Rehabilitation, University of Iowa, Iowa City, USA) ja professori Jari Viikin (Biolääketieteen tekniikan tiedekunta, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere) antamaan asiantuntijalausuntonsa FT Mika Monosen tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana lääketieteellinen fysiikka, erityisesti laskennallinen ortopedia (Medical physics, computational orthopaedics). Professori Anderson ja professori Viik ovat todenneet FT Monosen tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla. Asiantuntijoiden lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009 89§). Tiedekuntaneuvosto päättää esityslistan numero 3 kohdalla FT Monosen opetusnäytteestä.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Mika Mononen täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana lääketieteellinen fysiikka, erityisesti laskennallinen ortopedia (Medical physics, computational orthopaedics) 1.11.2018 alkaen.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa