Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 5

24.10.2018

 

Dekaanin ehdotus yliopistotutkija Antti Haapalan ottamisesta apulaisprofessorin, puumateriaalitiede, Tenure Track -tehtävään. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Yliopistotutkija (Tenure Track) Antti Haapala on otettu vakinaistamispolulle ajalle 1.7.2014-30.6.2019. Etenemiseen liittyvä arviointi on tehty yliopiston Tenure Track -vakinaistamispolkuun liittyvän ohjeistuksen mukaisesti.

 

Haapalan alakohtaisena arviointiryhmänä toimi dekaani Jukka Jurvelin (pj), metsätieteiden osaston johtaja, professori Jyrki Kangas, kemian laitoksen johtaja, professori Mika Suvanto ja professori Ossi Turunen metsätieteiden osastolta.

 

Arviointiryhmä toteaa arviointinsa yhteenvetona, että yliopistotutkija Antti Haapala täyttää vakinaistamispolun apulaisprofessorin tasolle otettavan edellytykset sekä siihen vaadittavan pätevyyden ja olisi esitettävissä puumateriaalitieteen apulaisprofessorin Tenure Track -tehtävään. Tenure Track -toimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 4.10.2018 ja puolsi asiaa.

 

Arviointiryhmän muistio, Haapalan cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani tekee ehdotuksen rehtorille vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan dekaani esittää yliopiston rehtorille, että yliopistotutkija Antti Haapala otetaan vakinaistamispolun apulaisprofessorin tehtävään neljän vuoden määräajaksi 1.11.2018 alkaen.

 

Yliopiston vakinaistamispolkua koskevan ohjeistuksen 28.5.2015 mukaisesti vakinaistamispolulla etenemisen kriteereistä sovitaan tarkemmin työsopimuksen liitteeksi tulevalla täsmentävällä sopimuksella.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee dekaanin ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa