Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 6

24.10.2018

 

Apulaisprofessorin, vuorovaikutteiset teknologiat, Tenure Track -tehtävän tehtäväala, tehtävämääritys ja dekaanin ehdotus dosentti, FT Roman Bednarikin ottamisesta tehtävään. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan henkilöstösuunnitelman mukainen vuorovaikutteiset teknologiat alan vahvistaminen toteutetaan vakinaistamispolun mukaisen apulaisprofessorin tehtävän täyttämisellä. Tehtävän sijoituspaikka on tietojenkäsittelytieteen laitos, Joensuun kampus. Tehtävään on harkittu otettavaksi ilman julkihakua dosentti, FT Roman Bednarik.

 

Alakohtaisena arviointiryhmänä toimi dekaani Jukka Jurvelin (pj), professori Markku Hauta-Kasari (tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja), professori Heli Peltola (metsätieteiden osasto) ja professori Juha Töyräs (sovelletun fysiikan laitos).

 

Arviointiryhmä toteaa yhteenvetona, että dosentti, FT Roman Bednarik täyttää vakinaistamispolun apulaisprofessorin tasolle otettavan edellytykset sekä siihen vaadittavan pätevyyden ja olisi esitettävissä apulaisprofessorin, vuorovaikutteiset teknologiat, Tenure Track -tehtävään neljän vuoden määräajaksi. Tenure Track -toimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 4.10.2018 ja puolsi asiaa.

 

Arviointiryhmän muistio, Bednarikin cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.

 

Dekaani on 16.10.2018 vapauttanut Bednarikin opetusnäytteen antamisesta sillä perusteella, että hänellä on runsaasti yliopistollista opetuskokemusta ja ohjattuja opinnäytteitä. Lisäksi hän on antanut opetusnäytteen Joensuun yliopistossa v. 2007 arvosanalla kiitettävä 4/5.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani tekee ehdotuksen rehtorille vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan dekaani esittää yliopiston rehtorille, että dosentti, FT Roman Bednarik otetaan vakinaistamispolun apulaisprofessorin tehtävään, alana vuorovaikutteiset teknologiat neljän vuoden määräajaksi 1.1.2019 alkaen.

 

Vuorovaikutteisten teknologioiden apulaisprofessorin tehtävänä on itsenäinen tutkimus tietojenkäsittelytieteen alalla. Tehtävään valittavan henkilön odotetaan edustavan sellaista tutkimussuuntaa, joka vahvistaa tietojenkäsittelytieteen laitoksen tutkimusta. Tutkimuksessa tulee pystyä hyödyntämään laitoksella olemassa olevaa tutkimusinfrastruktuuria, erityisesti laitoksen silmänliikeseurannan, sekä täydentävän- ja virtuaalitodellisuuden laitteita. Apulaisprofessori vastaa osaltaan alansa koulutuksesta ja sen kehittämisestä, ohjaa tutkielmia ja jatko-opintoja sekä avustaa yliopiston toimintaan liittyvissä muissa tehtävissä. Tehtäviin kuuluu tutkimushankkeiden ja -verkostojen suunnittelu ja organisointi, vastuu tutkimusresursseista sekä akateemisia ja yhteiskunnallisia asiantuntijatehtäviä.

 

Yliopiston vakinaistamispolkua koskevan ohjeistuksen 28.5.2015 mukaisesti vakinaistamispolulla etenemisen kriteereistä sovitaan tarkemmin työsopimuksen liitteeksi tulevalla täsmentävällä sopimuksella.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee apulaisprofessorin, vuorovaikutteiset teknologiat, Tenure Track -tehtävän tehtäväalan ja -määrityksen sekä dekaanin ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa