Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 6

31.10.2018

 

LL Jarkko Hytösen väitöskirjan arvosteleminen

 

Valmistelija: Arja Afflekt

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 13.4 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty arvosana edellyttää, että mainintaa esittävät kaksi kolmesta (esitarkastajat ja vastaväittäjä) tarkastajasta.

 

LL Jarkko Hytösen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Novel molecular therapies for coronary stents on tarkastettu julkisesti 14.9.2018. Vastaväittäjä, dosentti Pasi Karjalainen (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Esitarkastajat, professori Mariann Gyöngyösi (Medizinische Universität Wien) ja professori Christer Sylvén (Karolinska Institutet), puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa varten. Professori Gyöngyösi esittää arvosanaksi hyväksytty ja professori Sylvén kiittäen hyväksytty.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

 

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee LL Jarkko Hytösen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa