Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 2

21.11.2018

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista

 

Johtosäännön 26 § 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat (26 § 3 momentti).

 

Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 14.11.2018. Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat.

 

Kohtosäännön 27 § 1 momentin mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

 

Päätös:

 

 

 

Koska kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 8 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 1 varajäsentä, todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa