Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 4

21.11.2018

 

Professorin, kliininen kemia, osa-aikainen (70%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Esa Hämäläisen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Valmistelija: Riikka Pellinen

 

Lääketieteen laitos ja kliinisen lääketieteen yksikkö esittävät strategisessa henkilöstösuunnitelmassaan vuosille 2019-2021 kliinisen kemian (70%) professorin tehtävän täyttämistä vuoden 2019 aikana. Tehtävä täytetään toistaiseksi. Tehtävää täytettäessä voidaan käyttää kutsumenettelyä LT, erikoislääkäri, dosentti Esa Hämäläisen kutsumiseksi tehtävään.

 

Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:

 

Esa Hämäläinen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 1982 Helsingin yliopistossa ja lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1988 Helsingin yliopistossa. Kliinisen kemia erikoislääkärin tutkinnon hän on suorittanut vuonna 1989 Kuopion yliopistossa ja hänelle on myönnetty kliinisen kemian dosentin arvo vuonna 1997 Kuopion yliopistossa.

 

Esa Hämäläinen on toiminut Kuopion yliopistollisessa sairaalassa kliinisen kemian laboratorion apulaisylilääkärinä (1990-1995), vastaavana ylilääkärinä Vaasan keskussairaalassa (1995-2002), osastonylilääkärinä HUSLABissa (2003-2008, 2010-2011, 2013-2015, 2016-2017), kliinisen kemian ja hematologian vastuualuejohtajana (2008-2009), ylilääkärinä HUSLABissa (2011-2012) ja lääketieteellisenä johtajana Vita terveyspalvelut Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen.

 

Esa Hämäläisen julkaisuluettelo sisältää 123 kansainvälistä vertaisarvioitua tieteellistä alkuperäisartikkelia ja 38 muuta julkaisua. Hän on ohjannut yhden väitöskirjatyön ja ohjaa parhaillaan kahta.

 

Opetuskokemusta Esa Hämäläiselle on kertynyt apulaisopettajana vuosilta 1985-1989, kliinisen kemian luennoitsijana vuodesta 2003, erikoislääkärikoulutuksesta ja laboratoriohoitaja/bioanalyytikkokoulutuksesta.

 

Dosentti Esa Hämäläisen cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.

 

Edellä esitetyillä perusteilla dosentti Esa Hämäläinen täyttää kutsumenettelyn edellytykset professorin, kliininen kemia, tehtävään.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31§ mukaan professorin (Professor) palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 6 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä ja johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani valitsee myös asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta (johtosääntö 10§ kohta 6).

 

Professorin, kliininen kemia, tehtävän tehtäväntäyttöseloste on liitteenä 2. Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös, että professorin, kliininen kemia, tehtävään kutsuttavalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään kutsumenettelyä dosentti Esa Hämäläisen kutsumiseksi tehtävään. Esa Hämäläisen suostumus on liitteenä 3.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa