Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 8

21.11.2018

 

Proviisori Laura Saarelaisen väitökirjan arvosteleminen

 

Valmistelija: Arja Afflekt

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 13.4 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty arvosana edellyttää, että mainintaa esittävät kaksi kolmesta (esitarkastajat ja vastaväittäjä) tarkastajasta.

 

Proviisori Laura Saarelaisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Benzodiazepine and related drug use and associated adverse outcomes: the medication use and Alzheimer's disease study on tarkastettu julkisesti 26.10.2018. Vastaväittäjä, professori (emeritus) Esa Leinonen (Tampereen yliopisto), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Molemmat esitarkastajat, professori Esa Jämsen (Tampereen yliopisto) ja professori Mette Nørgaard (Aarhus University Hospital), puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä farmasian tohtorin tutkintoa varten ja esittävät arvosanaksi hyväksytty.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

 

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee proviisori Laura Saarelaisen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa