Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 7

22.10.2018

 

Professorin, yritysoikeus, erityisesti tilintarkastus- ja yhtiöoikeus, tehtävämäärityksen käsittely

 

Valmistelija: Ulla Hurskainen

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on päättää professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan sekä siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Professorin, yritysoikeus, erityisesti tilintarkastus- ja yhtiöoikeus, tehtävä on osa-aikainen 20% ja se on tarkoitus täyttää 1.2.2019 lukien kolmen vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena oppiaineen tehtävänjärjestelyt eläköitymisten vuoksi. Tehtävään on tarkoitus arvioida KTT Janne Ruohonen, joka hoitaa tehtävää määräaikaisena ja osa-aikaisena 31.12.2018 asti. Tehtävässä kahden vuoden määräaika ylittyy aiemman tehtävähoidon myötä.

 

Tehtävässä ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee professorin, yritysoikeus, erityisesti tilintarkastus- ja yhtiöoikeus, tehtävämäärityksen.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa