Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 3

21.11.2018

 

Kunniatohtorin arvon antaminen

 

Itä-Suomen yliopisto järjestää Joensuun kampuksella promootion 6.-8.6.2019. Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on antaa kunniatohtorin arvo.

 

Promootiossa voidaan promovoida enintään 12 kunniatohtoria. Kukin promootioon osallistuva tiedekunta voi esittää 3-6 kunniatohtoria, joista yliopiston johto yhdessä tiedekuntien kanssa voi valita enintään kolme yhteistä kunniatohtoria.

 

Laitokset ovat tehneet dekaanille esityksiä kunniatohtoreiksi esitettävistä henkilöistä. Rehtorin ja dekaanien käymässä neuvottelussa on sovittu, että luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta esittää kolmen kunniatohtorin arvon myöntämistä.

 

Asian luottamuksellisesta valmisteluvaiheesta johtuen tiedekunnan dekaani esittelee kunniatohtoreiksi nimettävät kokouksessa (nimet asiakohdan oheisaineistona). Asia tulee julkiseksi silloin, kun kaikki kunniatohtoreiden nimeämistä koskevat päätökset on tehty. Asian tultua julkiseksi yliopiston viestintäyksikkö julkaisee promootioon osallistuvien tiedekuntien kunniatohtoreiden nimet yhteisellä tiedotteella.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto päättää myöntää kunniatohtorin arvon puheenjohtajan esittelemille henkilöille.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa