Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 16

19.12.2018

 

FM Saara Lindin ympäristötieteen alan väitöskirjan arvosteleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 16.5.2017 18 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla hyväksytty-kiittäen hyväksytty.

 

FM Saara Lindin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Atmospheric impacts of perennial crop cultivation as biomass and energy sources on tarkastettu julkisesti 18.12.2018. Vastaväittäjä, professori Ülo Mander (Physical Geography and Landscape Ecology, University of Tartu, Viro) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty. Väitöskirjan esitarkastajat, tutkimusprofessori Kristiina Regina (Luonnonvarakeskus, Jokioinen) ja erikoistutkija, dosentti Annalea Lohila (Ilmatieteen laitos, Helsinki), ovat eri mieltä arvosanaesityksestä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa vastaväittäjän ja esitarkastajien lausunnoista, jotka ovat asiakohdan liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee FM Saara Lindin väitöskirjan.

 

Päätös:

Tiedekuntaneuvosto arvosteli FM Saara Lindin väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa