Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 18

19.12.2018

 

MSc Vasily Sivchikin kemian alan väitöskirjan arvosteleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 16.5.2017 18 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla hyväksytty-kiittäen hyväksytty.

 

MSc Vasily Sivchikin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Tuning the Photoluminescence of Cyclometalated Platinum (II) Compounds via Axial and Non-axial Interactions on tarkastettu julkisesti 14.12.2018. Vastaväittäjä, Professor Axel Klein (Department of Chemistry, University of Cologne, Köln, Saksa) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty. Väitöskirjan esitarkastajat, dosentti Raija Oilunkaniemi (Laboratory of Inorganic Chemistry, Environmental and Chemical Engineering, Oulun yliopisto) ja professor Andreas Steffen (Technical University of Dortmund, Faculty of Chemistry and Chemical Biology, Dortmund, Saksa) ovat samaa mieltä arvosanaesityksestä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa vastaväittäjän ja esitarkastajien lausunnoista, jotka ovat asiakohdan liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee MSc Vasily Sivchikin väitöskirjan arvosanalla kiittäen hyväksytty.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa