Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 3

19.12.2018

 

Tiedekunnan talousarvio vuodelle 2019

 

Itä-Suomen yliopiston talousarvion valmistelu on käynnissä. Tiedekuntien, erillis- ja palveluyksiköiden budjeteista muodostuu yliopiston virallinen talousarvio vuodelle 2019.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta on laatinut vastuualueilleen perusrahoituksen ja täydentävän rahoituksen kehysbudjetin. Tiedekuntien perusrahoitus muodostuu yliopiston rahoitusmallin kautta saatavasta rahoituksesta ja alakohtaisesta erityisrahoituksesta sekä yliopiston kohdentamasta rahoituksesta, johon sisältyy luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa tohtorinkoulutuspaikkojen palkkatukirahat, strateginen rahoitus (mm. strategisten rekrytointien siltarahoitus) sekä muut erilliset varaukset, kuten ns. vanhoihin poistoihin varattu rahoitus.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan täydentävän rahoituksen tavoitetaso vuodelle 2019 on vähintään 27,0 milj. euroa. Se koostuu varsinaisen toiminnan tuotoista ja vuodelle 2019 arvioiduista 3,6 milj. euron investointiavustuksista omarahoitusosuuksineen. Lisäksi tiedekunnan talousarviossa on alenevan pääoman rahastojen tuottoja 2 000 euroa (omakatteiset rahastot). 

 

Tiedekunnan sisäisessä rahajaossa noudatetaan yliopiston ansaintamallia. Tilakustannusten (sisäinen vuokra) kattamisessa käytetään keskimääräistä neliöhintaa, jolla kompensoidaan mm. rakennuskohtaisia vuokraeroja.

 

Yliopiston hallitus hyväksynee talousyksiköittäin sitovan talousarvion yliopiston kaikille vastuualueille 13.12.2019 (johtosääntö 3 §).

 

Tiedekunnan dekaani esittelee kokouksessa tiedekunnan vuoden 2019 talousarvion valmistelutilanteen. Yliopiston johtosäännön mukaisesti tiedekuntaneuvosto käsittelee ja lausuu tiedekunnan strategiasta ja tiedekunnan talousarviosta (johtosääntö 9 §).

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tiedekunnan talousarvion vuodelle 2019.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa